Mokinių taryba

Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai aktyviausių gimnazijos mokinių grupė, kuriai vadovauja gimnazijos prezidentė ir tarybos pirmininkė. Taryba, padedama renginių organizatorės, organizuoja renginius, įvairių dienų paminėjimus. Taip pat bendradarbiauja su klasių seniūnais, sprendžia mokinių problemas.

Ją sudaro:

 • Pirmininkas: Aistė Jankevičiūtė
 • Greta Jurkšaitė
 • Andrėja Klimaitė
 • Gustė Brokaitė
 • Dominykas Butkus
 • Matas Bindokas
 • Grantas Granickas
 • Kamilė Žiūrytė
 • Augustinas Labutis
 • Henrikas Kuršvietis
 • Deimantė Kirieliūtė
 • Armantas Jančkauskas
 • Fausta Guogaitė
 • Miglena Mikuckaitė
 • Augustė Ryselytė
 • Agnė Geležiūtė
 • Raminta Leonavičiūtė
 • Simona Geležiūtė
 • Darija Dubinskaitė
 • Viktorija Jušinskaitė
 • Gabrielė Bradūnaitė
 • Virginija Nemuraitė
 • Rasa Truncaitė
 • Deivita Mirovinskaitė
 • Povilas Juselis
 • Ieva Markevičiūtė
 • Akvilė Adomaitytė
 • Vismantė Ambraziejūtė
 • Emilija Petruškevičiūtė
 • Gintarė Vaitkevičiūtė
 • Miglė Žiūraitytė

Mokinių tarybos tikslai:

 • vienyti gimnazijos mokiniu bendrai veiklai, sprendžiant gimnazijos veiklos klausimus;
 • ugdyti gimnazistų demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
 • skatinti gimnazistų iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Mokinių tarybos uždaviniai:

 • atstovauti ir ginti mokinių interesus gimnazijoje, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais;
 • puoselėti gimnazijos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes;
 • skirti didelį dėmesį nuosekliam ir tęstiniam smurto ir patyčių mažinimui;
 • inicijuoti ir organizuoti talkas, pilietines ir prevencines akcijas;
 • bendradarbiauti su seniūnų taryba, kitų mokyklų mokiniais, jaunimo organizacijomis.

El. paštas: rjgmokiniutaryba@gmail.com